כתובה לחתונה חילונית

צרו לעצמכם כתובה לחתונה חילונית  הגיעה זמנה של הכתובה במתכונתה המסורתית לחלוף מן העולם. במקומה יעמוד נוסח חדש: שניתן לקרוא לו ברית זוגיות או לשמור על השם "כתובה לחתונה חילונית" שהרי יפה לשמור על הסמלים אפילו אם תוכנם מוחלף. כתובה זו היא ביטוי בכתב של הצהרת הכוונות של שני בני הזוג. בלשון של נדרים ו/או של שאיפת הלב […]